اخبار شیراز

 • شیرازتایم - استفاده مشترک از دارایی های اطلاعاتی پیش نیاز توسعه ملی است

  استفاده مشترک از دارایی های اطلاعاتی پیش نیاز توسعه ملی است
  15 روز و 18 ساعت قبل

  رئیس پژوهشکده استنادی علمی و فناوری علم و فناوری (ISC) گفت: یکی از الزامات اساسی توسعه ملی در عصر حاضر، استفاده بهتر و مشترک از دارایی های اطلاعاتی دولت است و این مهم تنها با تلاش است. مدیریت و سیاست).

  محمدجواد دهقانی در همایش کتابخانه های مرکزی دانشگاه اظهار داشت: این نوع هم افزایی در حال آغاز به ایجاد فضای جدیدی برای فعالیت های مشترک مبتنی بر صنعت اطلاعات در جهان است که از آن به عنوان شبکه یاد می شود.

  وی اظهار داشت: از جمله مشکلات موجود است. فقدان سازوکارها، مقررات و موافقت نامه های جامع در این زمینه، اجماع پایین مدیران پژوهشی و کتابخانه ها در این زمینه و فرهنگ نگهداری اطلاعات و عدم توجه به کتابخانه و پژوهش فردی است. ریشه هر دانشگاه، نادیده گرفته می شود. دهقانی تصریح کرد: حقوق قانونی کتابخانه ها و دانشگاه ها، کنترل ارائه نرم افزار و ایجاد انحصار در استفاده از برنامه و نسخه خاص، کمبود فناوری، معناشناسی، سازماندهی و قابلیت همکاری.

  دهقانی توضیح داد. هدف اصلی از ایجاد شبکه کتابخانه های دانشگاهی گفت: پیوند اطلاعات در کتابخانه های دانشگاه های دولتی برای استفاده مشترک همه کتابخانه ها و استفاده کنندگان (اساتید، دانشجویان و کارکنان) از داده ها و منابع اطلاعاتی، محتوای موجود در دانشگاه ها اعضای شبکه به طور همزمان و به منظور افزایش کارایی و صرفه جویی در زمان و هزینه با یکدیگر ترکیب شدند و از تکرار فرآیند جستجو و بازیابی و همچنین ارزش افزودن به منابع جلوگیری می کند.

  وی به دیگر اهداف ایجاد شبکه کتابخانه های دانشگاهی اشاره کرد. و یادآوری: فراهم کردن زیرساخت های لازم برای اشتراک منابع و سایر اشکال همکاری در کتابخانه ها با استفاده از توانمندی های فضای مجازی و شبکه های اطلاعاتی، فراهم کردن زیرساخت های لازم برای ارائه خدمات تحویل الکترونیکی اسناد و ایجاد زیرساخت های لازم برای اشتراک گذاری داده ها به منظور تحقق سازماندهی و نمایه سازی مشترک به منظور کاهش هزینه های مالی و انسانی با ساماندهی این خدمات به صورت یکپارچه و یکپارچه، ایجاد زیرساخت های لازم برای دستیابی به کاتالوگ های مجازی به صورت یکپارچه و یکپارچه و ایجاد زیرساخت های لازم برای بازیابی شبکه اطلاعات و داده ها. اهداف دانشگاه به صورت یکپارچه علاوه بر ارائه قابلیت تحلیل و کاوش داده ها و اطلاعات دانشگاه در سطح کلان برای استفاده در برنامه ریزی آموزشی، پژوهشی و مالی به صورت یکپارچه، از دیگر اهداف ایجاد شبکه کتابخانه های دانشگاهی است.

  کتابخانه‌ها معتقد به اشتراک منابع خود با دیگران (هنوز وجود دارند اما در کتابخانه‌های دانشگاهی کم شده)، عدم پشتیبانی کافی در سطح کلان، فقدان نرم‌افزار، بستر شبکه و سخت‌افزار مناسب و فقدان نرم‌افزار قوی هستند. دهقانی گفت: شرکت آماده می شود. طرح جامع و یکپارچه سازی سیستم های مختلف کتابخانه ای، عدم وجود نهاد دولتی مسئول که وظیفه اصلی آن اطلاع رسانی به مردم باشد.

  او گفت که مرکز ولسوالی معتقد است که "فقدان اطلاعات نامزد خوبی برای این امر است." دهقانی در خصوص خدمات در شبکه کتابخانه ها گفت: با توجه به امکان پیوند کل کشور به صورت شبکه ای مانند تحقیقات کتابشناختی و ایجاد پیوند به منابع اصلی و امانت دهی. ایجاد یک شبکه اجتماعی علمی بین کتابخانه ها، دسترسی به منابع آنلاین خارجی که اعضا در آن مشارکت دارند، به شرط عدم نقض حق چاپ، امکان پذیر و آسان خواهد بود.

  ساختار سیستم پیشنهادی به شرکت کنندگان در کنفرانس ارائه شد که در چهار مرحله قرار می گیرد و اعلام شد: در مرحله اول بررسی، امکان سنجی و انتخاب چندین مرکز منطقه ای از نقاط مختلف کشور به عنوان پیشگام. برای ایجاد شبکه کتابخانه ای و سپس در مرحله دوم ایجاد شبکه کتابخانه ای متشکل از تعداد محدودی شعب منتخب (حداقل سه شعبه) و در مرحله سوم عملکرد و رضایت خدمات شبکه مورد بررسی قرار می گیرد. ارزیابی شد و در مرحله چهارم، توسعه تدریجی شبکه با پیوند دادن کتابخانه های دیگر انجام شد. کشور مواردی است که در عمل می توان به این امر دست یافت.

  باشگاه پایش علم، علم و فناوری نادی (ISC) در شیراز واقع شده است.

خبرهای دیگر از شیراز