اخبار شیراز

 • شیرازتایم - امروز کجای شیراز بخوریم؟

  امروز کجای شیراز بخوریم؟
  30 روز و 19 ساعت قبل

  روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی شیراز آخرین برنامه کاری مراکز واکسیناسیون کرونا در شیراز را منطبق بر روز جمعه 1 بهمن 93 اعلام کرد.

  روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شیراز روز جمعه بر اساس اعلام کمیته واکسیناسیون کرونا دانشگاه علوم پزشکی شیراز، نام، آدرس و ساعت کاری مراکز واکسیناسیون کرونا در شیراز را اعلام کرد. در تاریخ جمعه مورخ 1393/0/22 بر اساس شرایط زیر.

  فعالیت تزریق واکسن در مرکز سرداران با تزریق اسپوتنیک، پاستوکوف، کو ایران برکت و سینوفارم برای اولین بار، تزریق باسوکوووک، اسپوتنیک، آسترازنکا و کو ایران برکات و سینوفارم برای دومین بار با واکسن تزریقی ایران برکت، اسپوتنیک لایت، پاستوکوک پلاس و سینوفارم برای سومین بار به صورت شیفتی از ساعت 8 صبح تا 10 شب کار می کنند. برای اولین بار واکسن های پاستوکووک، اسپوتنیک، کو ایران برکات و سینوفارم برای دومین بار و واکسن های اسپایکوژن، اسپوتنیک لایت، کو ایران برکات، پاستوکوویچ پلاس و سینوفارم برای سومین بار در شیفت کاری از ساعت 8 صبح تزریق شد. تا ساعت 6 بعد از ظهر به شهروندان خدمات ارائه می کند.

  مرکز ورزشی امام حسن مجتبی (علیه السلام) با تزریق واکسن اسپوتنیک، کو ایران برکت و سینوفارم برای نوبت اول و دوم و مرکز تزریق واکسن اسپیکوژن، اسپوتنیک لایت، کو ایران برکت و سینوفارم دایر است. برای سومین بار در شیفت کاری از ساعت 8 صبح تا 6 بعد از ظهر. ایران برکت و سینوفارم نوبت اول و دوم و تزریق واکسن پاستوکوک پلاس، کو ایران برکت و سینوفارم برای سومین بار در شیفت کاری از ساعت 8 صبح الی 18 فعال هستند.

  مرکز هنر و معماری دانشکده ژیمناستیک تزریق واکسن کو ایران برکت و سینوفارم برای اولین بار تزریق واکسن های آسترازنکا، کو ایران برکت و سینوفارم برای دومین بار و تزریق واکسن های اسپایکوژن، کو ایران برکت و سینوفارم برای نوبت سوم به صورت شیفتی از ساعت 8 صبح تا 14 بعد از ظهر خدمات خود را به شهروندان ارائه می دهد. برای دومین بار واکسن اسپایکوژن، اسپوتنیک لایت، کو ایران برکت و سینوفارم برای سومین بار به صورت شیفتی از ساعت 8 صبح تا 18 عصر تزریق می شود. اسپایکوژن، کو ایران برکت و سینوفارم نوبت اول و دوم و تزریق واکسن اسپیکوژن، اسپوتنیک لایت، کو ایران برکت و سینوفارم برای سومین بار به صورت شیفتی از ساعت 8 الی 18 پارکینگ در ورزشگاه پارس توسط تزریق واکسن اسپیکوژن، کو ایران برکت و سینوفارم در شیفت اول، دوم و سوم در شیفت کاری از ساعت 8 الی 14 فعال.

  مرکز می با تزریق واکسن های اسپوتنیک، اسپیکوژن، کو ایران برکت و سینوفارم برای اولین بار، تزریق واکسن های اسپایکوژن، کو ایران برکت و سینوفارم برای دومین بار و تزریق اسپیکوژن، اسپوتنیک لایت، کو. واکسن های ایران برکت و سینوفارم برای سومین بار به صورت مناسب کار از ساعت 8 صبح الی 18 حسینیه کانون اشگان سرالله (ع) با تزریق واکسن های اسپایکوژن، اسپوتنیک، پاستوکوف، کو ایران برکت و سینوفارم برای اولین بار با تزریق واکسن اسپایکوژن، آسترازنکا، اسپوتنیک، پاستوکووک، کو ایران برکات و سینوفارم برای بار دوم و تزریق کو ایران برکات، اسپیکوژن، اسپوتنیک لایت، پاستوکوک پلاس و سینوفارم برای سومین بار از ساعت 8 صبح الی 22 انجام می شود. /p>

  بر این اساس افراد بالای 12 سال می توانند از ساعت 8 صبح تا 22 و بقیه مراکز از ساعت 8 صبح تا 18 به مراکز واکسیناسیون مراجعه و برای دریافت واکسن به نوبت L مراجعه کنند. 3 ماه پس از دریافت نوبت دوم واکسن، می توانند نوبت سوم واکسن «سینوفارم، برکات یا بهارات» را دریافت کنند.

  آنها خودشان واکسن پاستوکوکوس را دریافت کرده اند و 28 روز پس از دریافت نوبت دوم، می توانند نوبت سوم واکسن پاستوکوک پلاس را دریافت کنند.

  دوم اینکه آنها خودشان واکسن اسپوتنیک را دریافت کردند و 3 ماه پس از دریافت دوز دوم، توانستند نوبت سوم واکسن Pastococcus Plus را دریافت کنند.

  افراد بالای 18 سال که دومین واکسن Astraznka و 3M را دریافت کرده‌اند، اگر دوز دوم واکسن را دریافت نکرده‌اند، می‌توانند نوبت سوم واکسن Sputnik Light یا واکسن Pastococcus Plus را دریافت کنند.

  یا شرایط واکسیناسیون بار سوم را دارند، در صورت عدم حضور در مراکز واکسیناسیون اعلام شده می توانند از ساعت 8 صبح الی 2 به مرکز واکسیناسیون خودرو میانرود (ورزشگاه پاریس) مراجعه کنند. 00 بعد از ظهر

  همراه داشتن کارت ملی و کارت واکسیناسیون الزامی است.

خبرهای دیگر از شیراز