اخبار شیراز

 • شیرازتایم - بازسازی ایستگاه متروکه انتهای شهرک سعدی شیراز ضروری بود

  بازسازی ایستگاه متروکه انتهای شهرک سعدی شیراز ضروری بود
  23 روز و 10 ساعت قبل

  نایب رئیس سازمان حمل و نقل و ترافیک شورای اسلامی شهر شیراز گفت: معاونت معماری و شهرسازی شهرداری شیراز مجبور به تهیه طرح ترافیک و بازسازی ایستگاه متروکه انتهای شهرک السعدی شد. دو ماه آینده با هدف بهسازی این ساختمان.

  محمد فرخ زاده روز پنجشنبه در گفت وگویی با اشاره به بازدید از ایستگاه نیمه تمام و متروکه انتهای شهرک السعدی به همراه تعدادی از مدیران شهرداری، مشاوران و دستیاران شهرک الساعدی افزود: شورای محله در 8 دی 1400: راه های دسترسی به این ایستگاه و نحوه بهره برداری از آن و بررسی کاربری های مورد نیاز به شهرک سعدی و تبادل نظر پرداخته شد.
  جاده الخرامه راه اندازی ایستگاه اتوبوس شبانه استاندارد در شهرک السعدی و البیوت و ساماندهی خطوط این شهرک را تایید کرد. اهالی این منطقه گفتند: مقرر شد در بازسازی های بعدی بخشی از این ایستگاه برای این کاربری ها اختصاص یابد.
  ساماندهی مشاغل پر سروصدا و بارفروشان منطقه افزود: مقرر شده است که طرح ایجاد بازار مغزی این قبیل مشاغل و متناسب با شأن این منطقه در قسمت دیگری از این ایستگاه انجام شود. .
  فرخ زاده با تاکید بر نیاز جوانان این منطقه به فضایی برای فعالیت های ورزشی گفت: بخشی از این مجموعه به ایجاد فضای ورزشی برای سلامتی ساکنان منطقه اختصاص می یابد.

خبرهای دیگر از شیراز