اخبار شیراز

 • شیرازتایم - سند ملی آمایش سرزمین تهیه و تصویب شد

  سند ملی آمایش سرزمین تهیه و تصویب شد
  25 روز و 22 ساعت قبل

  معاون برنامه ریزی و بودجه وزیر کشور در اولین جلسه شورای هماهنگی توسعه منطقه پنج دولتی در شیراز گفت: سند ملی آمایش سرزمین و 31 سند آمایش سرزمینی برای استان های مختلف کشور تهیه و تدوین شد. تایید شده.

  بر اساس اعلام روابط عمومی سازمان مدیریت و برنامه ریزی فارس در روز چهارشنبه، سعید و کلی در این جلسه ادامه دادند: استان های فارس، بوشهر، کهگیلویه و بویراحمد جزو مناطق پنج کشور هستند و تمامی تصمیمات در حوزه های سرمایه گذاری و توسعه منطقه ای بر اساس سند آمایش سرزمین برای این استان ها اتخاذ می شود.

  وی افزود: این اسناد آمایش سرزمین در قالب سند ملی آمایش سرزمین به استان های مختلف کشور اختصاص دارد.
  br>  هر طرح و پیام برای جلسه شهرستان باید با اسناد برنامه ریزی کشور و شهرستان مطابقت داشته باشد. آنها برای یک دوره یک ساله انتخاب شدند.

  این نشست با هدف هماهنگی اسناد برنامه ریزی منطقه ای در منطقه و هماهنگی و تطبیق اسناد برنامه ریزی منطقه ای با سند ملی به منظور اجرای اسناد برنامه ریزی منطقه ای و تمرکز بر اسناد برنامه ریزی در تمامی مراحل تصمیم گیری و اجرا برگزار می شود. از طرح ها

خبرهای دیگر از شیراز