اخبار شیراز

 • شیرازتایم - مراسم تحلیف اعضای شورای شهر شیراز برگزار شد

  مراسم تحلیف اعضای شورای شهر شیراز برگزار شد
  27 روز و 21 ساعت قبل

  اعضای شورای اسلامی شهر شیراز روز دوشنبه 10 آبان ماه با حضور استاندار شیراز مراسم سوگند یاد کردند.

  روابط عمومی استان شیراز در این خصوص اعلام کرد: استاندار شیراز در این مراسم با اشاره به اهمیت و جایگاه شوراها در قانون اساسی و نظام تصمیم گیری در ایالت به بیان اهمیت نظام اسلامی پرداخت. شورای شهر و شوراهای عالی اعلام شده از جمله شورای شهر نقش مهمی در نظارت بر عملکرد و هدایت مناسب شوراهای پایین دستی در توسعه آنها برای توسعه منطقه ایفا می کنند.
  محمدرضا امیری افزود: بر اساس قانون شورای شهر می تواند طرحی را به دستگاه های اجرایی ارائه کند و کمیته برنامه ریزی شهری باید نقش مهمی در بهبود تصمیمات داشته باشد.

  فرماندار شیراز افزود: با توجه به اهمیت و موقعیت شهر شیراز در کشور، شورای شهر شیراز نقش برجسته و مهمتری دارد به طوری که مسئولیت این شورا افزایش می یابد.

  سپس فرماندار شیراز مفاد اعضای جدید شورا را اعلام و ریاست سنی شورا را تشکیل داد. وی با حضور 6 نفر از 8 نفر، قانون اساسی را به ریاست آقای ابراهیم حسینی رئیس شورای اهل سنت سوگند یاد کرد.
  در این جلسه رای به انتخاب پنج سمت در هیات مدیره شورای اسلامی. شیراز به مدت یک سال تشکیل جلسه داد و «محمدتقی تزرویی با شش رأی برای مدت یک سال به عنوان رئیس شورای اسلامی شهر شیراز انتخاب شد». حسین شریفمند با شش رای به عنوان دبیر دوم و علی اصغر زری به عنوان سخنگوی شورای اسلامی شهر شیراز انتخاب شدند. شورای اسلامی شهر شیراز با 6 رای.

خبرهای دیگر از شیراز