اخبار شیراز

 • شیرازتایم - نگاهی به شماره سوم مجله هنری ادبی آتاچ

  نگاهی به شماره سوم مجله هنری ادبی آتاچ
  8 روز و 23 ساعت قبل

  سومین شماره از مجله ادبی و هنری آتش که در شیراز منتشر می شود، به یاد هاشم جاوید از پژوهشگران نامدار حوزه حافظ پژوهی منتشر شد.

  داستان، ترجمه داستان، مصاحبه، مقالات ادبی، مقالات تاریخی، شعر، ترجمه شعر، نقد کتاب و معرفی بخش های مختلف این مجله.

  یکی از ویژگی های بخش داستان این مجله این است که نوقلمان نیز یکی از کمتر شناخته شده هاست و داستان اقلیم های مختلف ایران در این قسمت گنجانده شده است.

  که در ایران از آن دیار شناخته شده است و مترجم جوانی طنز داستانی را به سبک و لحن آشنا و محاوره فارسی این نویسنده کمتر شناخته شده ترجمه کرده است.

  گفت وگویی با محمدرضا خالصی شاعر، مترجم، خوشنویس، استاد دانشگاه و نویسنده شیرازی در این مجله منتشر شد و وی در این گفت و گو به نقد روند پژوهش پرداخت و گفت: امروزه در جامعه ما وجود دارد. پژوهش با پیشرفت شغلی، گرفتار مسائل مالی است، محقق ناخواسته خود و کارش را در چنگال مافیا می بیند و تصویرسازی اشعار خود را در ابعاد تصویر، قلم، تصویر، شعر، تصویر بررسی کرده است. و رنگ...

  امین فقیری داستان نویس معروف شیرازی در مقالات ادبی این مجله به بررسی اشعار زنده یاد منصور اوجی شاعر شیرازی پرداخت و نوشت: اوجی شعر را صدا می زند و شعر را در آغوش می گیرد. مشکل اوجی مثل حیوان ناز کردن اوست.

  کوروش نوذری، ادب شناس، مطالعه دیوان های شعر شاپور بنیاد را مبنایی برای شاعر شیرازی قرار داده است و معتقد است که ظهور و سقوط این شاعر با اشعاری آغاز شده است. نمائی اوزان به شعر حجمی روی آورد و سپس شاپور بنیاد به زبان شعری مستقلی دست یافت و شاید بتوان این نقص را از آثار نفیس هنرمند دانست و در این مقاله نوشت: عیب هنری مانند چشمانی است که لبه های کوچکی دارند اما این پیچش چشم با چهره انسان هماهنگی دارد به طوری که زیبایی چهره را دو چندان می کند!

  در مقاله ای تاریخچه من نوشته کوروش الرومی و مریم شبری درباره زندگی روزنامه نگاری سیدضیاءالدین طباطبایی صحبت می کند.از نظر نویسندگان مقاله، طباطبایی شخصیتی مبهم بود و نقش سیاسی او بر نقش او به عنوان روزنامه نگار علیرضا کرمی رامی اروند و علی کریمی راهبه شاد در قالب شعر نو و همچنین ترجمه اشعار محمود درویش و مکس داووتندی در گروه شعر و ترجمه شعر.

  شیراز شهری است و سی و یک داستان اسب به من لطف نداشت و داستان بلند پیرزنی خواهرم در قسمت مقدمه و نقد کتاب نشان داده شد.

  همچنین مجموعه ای از کتاب های انتشارات عامل فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری شیراز در زمینه شاعران و نویسندگان نیز ارائه شد.

  این مجله توسط مالک و مدیر مسئول آن محمد عسلی و عبدالرحمن مجاهد نقی سردبیر منتشر شده است و آدرس اینترنتی آن به آدرس: AATASHMAG.COM

  است.

خبرهای دیگر از شیراز