اخبار شیراز

 • شیرازتایم - هنرمند شیرازی: در خوشنویسی به نظام صنفی نیازمندیم

  هنرمند شیرازی: در خوشنویسی به نظام صنفی نیازمندیم


  27 روز و 15 ساعت قبل

  رئیس انجمن خوشنویسان شیراز گفت: برای مدیریت فعالیت خوشنویسان، کاشی سازان، سازندگان و کلیه مشاغلی که با خوشنویسی سروکار دارند و افراد فعال در این نوع حرفه، خوشنویسی و خوشنویسی نیازمند تشکیل نظام صنفی فنی هستیم. زیر نظر اساتید ممتاز اتحادیه خوشنویسان.

  ماجد چذفهام دانشمند در گفت و گو با الساباط گفت: مقام هنر کمتر از پزشکی و مهندسی و دعوت نیست. همانطور که یک پزشک بدون شماره سیستم پزشکی نمی تواند تمرین کند. تدابیر لازم برای فعالیت افراد در خوشنویسی باید رعایت شود.

  جایگاه هنر با فعالیت افراد غیرمتخصص در این زمینه مخدوش می شود
  «ما جامعه ای هستیم که بقای آن یقین دارد که این آثار در سال های آینده جایگاه هنرمندان موجود را تضعیف می کند و کتیبه های روی سنگ قبرها با غلط املایی و املایی.
  \"توجهی به این موضوع نشده است. این در حالی است که در بسیاری از کشورها هنر خوشنویسی سیستم صنفی دارد و افراد غیرمتخصص در این زمینه اجازه فعالیت ندارند. \"در گذشته اعتبار هنر و هنرمند مهم بود وی با بیان اینکه برای تعالی هنر هزینه های زیادی کرده اند، گفت: اکنون این هنر آن گونه که باید مورد توجه قرار نمی گیرد. انجمن خوشنویسان شیراز ادامه داد: در اینکه آثار باقی مانده شکی نیست. در بناها و بناهای تاریخی صدها سال با بهترین کیفیت هنری، علاوه بر تعریف دوره های خود از نظر سطح هنری، می توانند الگویی برای هنرمندان حال و آینده باشند. \"هنر ساخته شده در شرایط فعلی این مزیت مهم را ندارد.

  برنامه فونت: تهدید یا فرصت
  فونت Nasta\'liq را راه اندازی کرده اند که بهترین خط این برنامه است. از فونت ایرانی استفاده شده است
  الخطاط افزود: اگرچه سرعت کار در نگارش مقاله مزیت اصلی این برنامه ها برای استفاده از این هنر است، اما با این برنامه ها خوشنویسی در اختیار افرادی قرار گرفته است که این کار را انجام می دهند. . آنها کوچکترین دانش و تجربه ای در این زمینه ندارند. بیشتر این افراد فقط با نوشتن آشنا هستند و آموزش های لازم را در زمینه هنر خوشنویسی ندیده اند.» «از این نرم افزار سوء استفاده شده است و این باعث رنجش خوشنویسان شده است.» او صاحب این هنر نیست.
  رئیس انجمن خوشنویسان شیراز توصیه کرده است: افرادی که قصد راه اندازی این برنامه ها را دارند باید تجربه کافی داشته باشند و حداقل موفق به اخذ گواهینامه خوشنویسی پیشرفته شوند تا این برنامه ها حداقل اصول و قواعد خوشنویسی را داشته باشند. آن را راه اندازی کنید و اجرا کنید.

خبرهای دیگر از شیراز