اخبار شیراز

 • شیرازتایم - چیدن زیتون در کازرون آغاز شد

  چیدن زیتون در کازرون آغاز شد
  22 روز قبل

  برداشت زیتون از 90 هکتار باغ در شهر کازرون ، غرب استان فارس آغاز شد.

  زهرا بنا افزود: "انتظار می رود باغداران در کازرون تا اواسط اکتبر امسال بیش از 450 تن زیتون از باغات خود برداشت کنند." بهسازی و توسعه باغات زیتون با انجام عملیات هرس ، کاشت و تغذیه در دستور کار اداره جهاد کشاورزی شهرستان کازرون .. یکی از انواع زیتون تولیدی باغداران شهرستان کازرون و ارسال آن به استانهای شمالی است. و شهرهای فارس به منظور روغن کاری و کنسرو کردن.

  شهر کازرون در 120 کیلومتری غرب شیراز واقع شده است.

خبرهای دیگر از شیراز