اخبار شیراز

 • شیرازتایم - کانال داهنو کانگ پس از 200 سال احیا شد

  کانال داهنو کانگ پس از 200 سال احیا شد
  30 روز و 17 ساعت قبل

  مدیر جهاد کشاورزی شهرستان خنج فارس گفت: کانال آب روستای دهانو با قدمت صدها ساله پس از 200 سال خشکسالی و ویرانی دوباره احیا شده است.

  علی علیپور روز سه شنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به اهمیت و موقعیت این کانال به عنوان منبع تامین آب پایدار کشاورزی و سایر مصارف مناطق جنوبی گفت: این کانال سال هاست که منبع تامین آب مزارع و باغات بوده است. کشاورزان و دامداران در این منطقه بیش از 200 سال کاملاً خشک بودند. با احیا و احیا، دبی آب به 8 لیتر در ثانیه رسیده است که پیش بینی می شود با ادامه این روند حدود 20 لیتر در ثانیه افزایش یابد. برداشت بی رویه چاه های زیرزمینی باعث شده است که چاه های عمیق با کاهش شدید و کاهش شدید آبدهی چاه ها، کانال ها و چشمه ها مواجه شوند. شهرستان خنج با اشاره به اینکه شهرستان خنج دارای 35 کانال آب است، افزود: امیدواریم خیرین و مردم شهرستان نسبت به اهمیت احیای این کانال که میراث گذشتگان و نیاکان ما بوده است، آگاهی بیشتری پیدا کنند. که می توان برای رفاه و آبادانی تلاش کرد.» محصولات کشاورزان قدم برداشت.

  خنج یکی از شهرستان های استان فارس است که در 265 کیلومتری جنوب شیراز قرار دارد.

خبرهای دیگر از شیراز