اخبار شیراز

 • شیرازتایم - 71000 نفر برای پروژه ملی مسکن در صدرا شیراز متقاضی هستند

  71000 نفر برای پروژه ملی مسکن در صدرا شیراز متقاضی هستند
  18 روز و 16 ساعت قبل

  مدیرعامل شرکت عمران شیراز صدرا گفت: از ابتدای ثبت نام در برنامه اقدام ملی مسکن ، 71 هزار و 690 نفر در این طرح در چهار مرحله ثبت نام کرده اند.

  بر اساس گزارش دریافتی از روابط عمومی شرکت عمران شهر صدرا جدید ، خلیل حاج پور به روند تملک زمین و ساخت پروژه های کار ملی اشاره کرد و گفت: شرکت عمران شهر صدرا جدید ، مطابق با وظایف محوله NAP ، تامین مسکن مسئول تأمین 21 هزار واحد مسکونی در این شهر و ساخت هزار و 150 واحد مسکونی در قالب 4 پروژه و پردازش کارگاه ها و عملیات عملیاتی در آنها است. زمین های اختصاص داده شده به آنها آغاز شده است. در حال آماده سازی برای ساخت مستقیم 7850 واحد باقی مانده است.

  حجبور افزود: همچنین قرار شد 2 هزار و 205 واحد مسکونی در قالب مشارکت در ساخت و ساز و در قالب 10 پروژه ساخته شود. در این راستا ، قرارداد ساخت 1307 واحد (8 پروژه) با دو سازنده واجد شرایط و برای دو پروژه باقی مانده با ظرفیت ساخت 898 واحد مسکونی ، فرایند انتخاب شریک طبق دستورالعمل شرکت مادر برای پروژه جدید منعقد شد. شرکت توسعه شهرها دنبال می شود.

  مدیرعامل شرکت عمران شهر صدرا گفت: قرار بود 7795 واحد مسکونی به صورت واگذاری زمین با تعهد ساخت و ساز ساخته شود ، تا کنون 612 واحد مسکونی قرارداد شده و زمین های مورد نیاز نیز آماده شده است. به از ابتدای ثبت نام برنامه اقدام ملی مسکن در چهار مرحله ، 71،690 نفر در این پروژه ثبت نام کردند که از تعداد کل ثبت نام کنندگان ، 9،791 نفر شرایط اولیه خود را برآورده کردند و 4،917 نفر به پروژه اختصاص یافت. ماهور 1 و 2 ، برکت ، 500 هکتار زمین و پروژه فرهنگ (برای متقاضیان تحصیل) و آموزش و پرورش.

  شهر جدید صدرا در 20 کیلومتری شمال شیراز واقع شده است.

خبرهای دیگر از شیراز