اخبار شیراز

 • شیرازتایم - 860 هکتار زمین برای پروژه ملی مسکن در فارس اختصاص یافته است

  860 هکتار زمین برای پروژه ملی مسکن در فارس اختصاص یافته است
  9 روز و 1 ساعت قبل

  شیراز - استاندار فارس با اختصاص 860 هکتار زمین برای پروژه ملی مسکن تأیید کرد: مکان مناسب این پروژه در کاهش مشکلات اجتماعی مثر است.

  عنایت الله رحیمی چهارشنبه در جلسه شورای ملی مسکن در فرمانداری با اشاره به اهداف و برنامه های دولت برای تولید یک میلیون خانه برای افرادی که درآمد محدودی از جامعه دارند ، گفت: "ما به عنوان عوامل دولتی باید این را اجرا کنیم. "هدف آماده سازی است و این هدف را می توان از طریق برنامه ریزی و محاسبه مشکلات اجرا کرد.
  ما از اجرای صحیح این طرح استقبال می کنیم و در این راستا باید خود را برای اجرای طرح ملی مسکن آماده کنیم. شهرها می توانند از ظرفیت سازه های فرسوده در اجرای طرح ملی مسکن استفاده کنند و این روش بسیاری از نیازهای ضروری را برآورده می کند.
  رحیمی خواستار کاهش فرایندهای اجرایی در اجرای مسکن ملی شد و افزود: اجرایی و بوروکراتیک امکان پذیر است و در این راستا ، ما اختیاراتی را در des به نمایندگی های کوتاه مدت نیاز داریم.
  استاندار فارس تولید مصالح و تهیه تجهیزات برای اجرا را از دیگر ملزومات ایجاد جهش در تولید مسکن عنوان کرد و گفت: رونق تولید مسکن مورد توجه قرار می گیرد. رشد تولید مسکن افزایش می یابد و در این راستا برنامه ریزی برای کاهش قیمت تمام شده ضروری است.
  وی اصلاح ساختار اجرایی را یکی دیگر از شرایط کار کارگران این بخش دانست و گفت: این یک پیش بینی و راه حل برای مشکلات اقتصادی و اجتماعی است و ما باید سعی کنیم با افزایش روند اجرایی موفق تر باشیم. شفاف
  این جلسه با ارائه گزارش مدیران بخش مسکن به پایان رسید. < / p>

خبرهای دیگر از شیراز