مجموعه غذایی دست چین شیراز

آدرس مجموعه غذایی دست چین شیراز

شیراز - نرسیده به زیرگذر شهرک گلستان، کوی آپادانا

شماره تلفن ثابت مجموعه غذایی دست چین شیراز

07136223333

مسیریابی مجموعه غذایی دست چین شیراز بر روی نقشهمسیریابی

phonecall logo
location logo

خبرهایی از شیراز